We zijn in afwachting van de vergunning.

Testen van nieuwe technieken voor het installeren en verwijderen van funderingspalen

Wat?

Nadat de gemeente Pekela de vergunning heeft verstrekt gaat een samenwerkingsverband van kennisinstellingen en bedrijven een praktijkonderzoek uitvoeren. Op een tijdelijke testlocatie onderzoeken we de werking van nieuwe technieken voor de aanleg van funderingspalen voor windparken op zee. Naast de aanleg wordt ook het verwijderen van deze palen onderzocht. De nieuwe technieken zijn naar verwachting efficiënter dan de huidige technieken. Bovendien maken ze minder geluid tijdens het installeren.

Maar voordat we de nieuwe technieken op zee kunnen gebruiken, moeten we ze eerst goed testen. Dit is belangrijk zodat alle partijen die windparken op zee bouwen vertrouwen krijgen in de technieken​. We willen weten of ze 

 • minder geluid​ maken
 • goede installaties​ uitvoeren
 • de palen goed verwijderen​

Wanneer?

Waarschijnlijk gaan we in juni beginnen met het voorbereiden van het terrein. In de maanden juli tot november vinden de testen plaats. En dan worden alle materialen weer weggehaald en wordt het terrein geschikt gemaakt voor landbouw in december. Deze planning kan nog veranderen. 

Wat merkt u er van?

Vooraf en na afloop van het praktijkonderzoek zal er meer verkeer voor aan- en afvoer van alle materialen zijn​. Dat zal zich voordoen op de Barkelazwet en het stukje Beumeesweg naar de rotonde​. Daar waar nodig zullen we verkeersmaatregelen nemen.​

  Ook zal er geluid te horen zijn als we een paal de grond in brengen. De hoeveelheid geluid verschilt per techniek​. Waarbij het heien het meeste geluid​ maakt. Dat geluid kunt u vergelijken met het heien op een gemiddelde bouwlocatie​.

  Er ontstaan lokaal trillingen in de grond als palen worden geheid. We hebben uitgebreid vooronderzoek gedaan en we verwachten niet dat onze activiteiten schade aan de nabijgelegen panden en toegangswegen zullen veroorzaken​.​

  Wij zijn ons ervan bewust dat een testlocatie in de buurt voor sommige bewoners in Alteveer en Nieuwe Pekela zorgen met zich kan meebrengen. Wij zullen ons uiterste best doen om overlast tot een minimum te beperken en de communicatie hierover zo duidelijk mogelijk te laten verlopen.

  Waar?

  We gaan de technieken testen op twee terreinen die naast elkaar liggen aan de Barkelazwet. 

  Waarom?

  Windenergie op zee is nodig om de klimaatverandering tegen te gaan. Windturbines op zee staan vaak op hele grote buizen (‘monopalen’) die de zeebodem worden ingeslagen. Dat noemen we heien. Dit heien maakt veel geluid en zeedieren hebben hier last van. Dus zijn bedrijven aan de slag gegaan om technieken te ontwerpen die minder geluid maken bij het installerenen dus minder schadelijk zijn voor de omgeving. Ook verwachten we dat deze technieken efficiënter zijn. Op de testlocatie Pekela gaan we een paar van die nieuwe technieken testen. Dat houdt in dat we willen kijken of ze net zo goed werken als heien en hoeveel minder geluid ze maken.

  Als een windpark op zee oud en versleten is moet alles weer worden verwijderd. Tot nu toe is er nog geen techniek die alle palen weer uit de grond kan halen. Daarom gaan we ook een techniek testen die de palen met waterdruk weer uit de grond duwt.

  De palen waar we mee gaan testen hebben een doorsnede van maximaal 2,2 meter. Dit is een stuk kleiner dan de palen die nu voor windmolens op zee worden gebruikt, maar voldoende groot om de technieken goed te kunnen testen.

  Waarom hier?

  De samenstelling van de grond in deze regio lijkt veel op de bodem in de Noordzee. Het heeft een grote zandlaag en er is hier een relatief hoge grondwaterstand.